Pozostałe produkty PoliSel

Posiadamy w ofercie mączki, krzemionki, kredę modyfikowaną, proszki, pigmenty kolorujące i  mikrosfery. Wypełniacze mogą być stosowane do modyfikacji gęstości, tiksotropii, szlifowalności i  tarcia żywic i powłok. Właściwości naszych żywic odlewniczych PU można modyfikować w celu: zwiększania masy odlewanych produktów, zmniejszenia skurczu, poprawienia właściwości ognioodpornych, zmniejszenia gęstości, poprawienia możliwości szlifowania, zabarwienia materiału i zmniejszenia reakcji egzotermicznej.

SPRAWDŹ ZASTOSOWANIE
wysokiej-jakości-produkty-polisel
wypelniacze-polisel
Wypełniacze do żywic w celu dopasowania gęstości, lepkości i koloru

Wypełniacze